Vangedes Venner indkalder
til ordinær generalforsamling


Onsdag d. 10. april 2019
kl. 19.00
Café Caféen
Vangede Bygade 45

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmeudvalg.
3. Beretning fra bestyrelsen.
4. Forelæggelse af det
reviderede årsregnskab samt
budget til godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne
forslag.

Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal
sendes skriftlig til:
vangedesvenner@gmail.com
- eller Snogegårdsvej 49,
2820 Gentofte,
senest den 27. marts. 2019.
7. Opstilling af kandidater til:
a. Posten som foreningens formand:
 Allan Andersen er villig til genvalg.
b. Øvrige bestyrelsesposter:
 Aksel Kjellerup,
 Bettina Maria Trab
 Gitte Terndrup
 - alle er villige til genvalg.
c. Suppleanter:
 Mette Panton og Egil Rindorf
 - begge er villige til genvalg.
8. Valg af revisor
(Freddy Svitring) og
revisorsuppleant (Bent Arper Jensen)
- begge er villige til genvalg.
9. Eventuelt.
Bestyrelsen pr. april 2018:
Formand:
Allan Andersen
Næstformand:
Ulrik Smith, ulriksmithx@gmail.com
Medlemmer:
Aksel Kjellerup
Bettina Maria Trab,
bmtrab@gmail.com
Gitte Terndrup,
gitern@@dsb.dk
Leif Erritsø,
leif.erritsoe.nielsen@gmail.com
Peter Hegelund (kasserer)
hegelunds@gmail.com

Suppleanter:
Mette Panton
mette.panton@gmail.com
Egil Rindorf,
egil@rindorf.net

Publiceret: 08. marts 2019/


Slut