Vangedes Venners Generalforsamling
Onsdag d. 26 april, kl. 19:00 / 2023

Hermed indkaldes alle medlemmer til Vangedes Venners generalforsamling i Café Caféen, Vangede Bygade 45, onsdag d. 26. april kl. 19:00 / 2023
Der bydes på en kop kaffe/the og mulighed for at købe andre drikkevare i Café Caféen før mødes start.
I år bydes foreningens medlemmer på GRATIS smørrebrød fra kl. 18.00.
Smørrebrød skal bestilles i forvejen her
Vedtægter for Vangedes Venner →
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Beretning fra bestyrelsen
4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab samt budget til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
 Medlemmer kan fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen senest den 12. april Forslag skal afgives skriftlig
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
a. Valg af formand
b. Valg af øvrige bestyrelsesposter
c. Valg af suppleanter

Allan Andersen, formand, genopstiller
Peter Hegelund, kasserer, genopstiller
Mette Panton, genopstiller
Leif Erritssø, genopstiller

Egil Rindorf, næstformand, ikke på valg
Gitte Castella, sekretær, ikke på valg
Bent Arper Jensen, ikke på valg
Ulrik Smith, supleant, genopstiller ikke

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Freddy Svitring, revisor, genopstiller
Kim Groth, revisorsuppleant, genopstiller
9. EventueltLagt på nettet d. 28. februar 2023