Solopgang over Bavnehøj for 3000 år siden (set fra Nymosen). Solens står op lige over højen og varsler forårsjævndøgn, starten på sommerens gøremål og symbol på genfødsel.

Illustration: Poul Reinhard 2016

Vangede høvdingen ligger stadig i sin gravhøj.

For ca. 3000 år siden blev en prominent person gravlagt i Vangede. Hans egetræskiste blev af egnens mænd båret op på bakkedraget, lige over for, hvor Vangede Kirke ligger i dag.

Kisten blev anbragt på et stenunderlag, der blev rejst en stenmur omkring og sten blev lagt over som låg. Den døde fik sine kostbare bronzevåben med i graven, så han gik velbevæbnet og standsmæssigt til dødsriget.

Mændene kaste en stor jordhøj over kisten, et enormt arbejde udført med håndkraft, måske 400-500 tons jord. Der blev stampet lerlag mellem jordlagene og kuplen blev vandtæt. Hele højen blev til slut beklædt med græstørv.

Det tog flere år (som andre gravhøje i perioden) at færdiggøre Baunehøj, men arbejdet blev gjort omhyggeligt og højen er stadig intakt den dag i dag, mange tusinde år senere.

I datidens åbne landskab med få spredte bopladser, har man kunnet se den imponerende Bavnehøj på bakketoppen viden om. Og stedet har haft kultstatus i bronzealderens gudeopfattelse.

Bronzemanden var agerbruger og hans gård og marker lå, traditionen tro, op til bakkens fod, tæt på hans endelige hvilested.

Ud over frodige marker bosatte bronzemanden sig ved vand, gerne en sø. Om han boede ved Gentofte Sø øst for bakkekammen eller vest for bakken ved Nymosen, som dengang var mere sø end mose, det må vi gætte os til.

De efterfølgende generationer i bronzemandens slægt fortsatte begravelsestraditionen på bakketoppen, og der kom gennem tiden flere gravhøje til, men kun Baunehøj står tilbage.

Man kommer til Bavnehøj af en smal sti fra Bakkevænget ved børneinstitutionen Cassiopeia. Højen ligger godt klemt mellem bebyggelse, men når man frem, er der en smuk udsigt mod til Vangede Kirke og Nymosen.

Fakta om Baunehøj:

Publiceret 12. november/2016/Poul Reinhard