Vangedes Venners generalforsamling 2021.


Rokade i bestyrelsen

Vangedes Venners generalforsamling 2021 markerede også foreningens 10 års fødselsdag.

Der var et godt fremmøde og som altid godt humør, da Vangedes Venner hold generalforsamling i Café Caféen onsdag d. 06/10/2021.

Mødet forløb i god orden og fordragelighed. Der var fuld enighed til ændringerne i bestyrelsens sammensætning.

Bestyrelses valget:

Freddy Svitring blev valgt til aftenens dirigent

Tre personer blev valgt til stemmeudvalget

Allan Andersen blev genvalgt som formand
Leif Eritsø og Peter Hegelund blev genvalgt til bestyrelsen
Ulrik Smith ønskede, at forlade posten som næstformand og blev valgt som suppleant
Mette Panton blev valgt ind i bestyrelsen
Egil Rindorf blev valgt ind i bestyrelsen
Bettina Maria Trab blev genvalgt som suppleant
Aksel Kjellerup forlod bestyrelsen

Allan Andersen (formand) og Bettina Trap (suppleant) var fraværende på grund af sygdom.

Bestyrelsen 2021/22 består således af:

Formand:
Allan Andersen

Bestyrelsen:
Leif Erritsø
Gitte Terndrup
Peter Hegelund
Bent Arper Jensen
Egil Rindorf
Mette Panton

Suppleanter:
Bettina Maria Trab
Ulrik Smith

Revisor:
Freddy Svitring

Revisor suppleant:
Kim Groth

Uofficielt referat:
Poul Reinhard


Lagt på nettet d. 08. oktober 2021