Tilbage

... generalforsamling fortsat:

8. Valg af revisor
(Freddy Svitring) og
revisorsuppleant (Bent Arper Jensen)
- begge er villige til genvalg.

 / Freddy Svitring blev enstemmigt valgt som revisor.
I stedet for Bent Arper Jensen blev Kim Groth foreslået som revisorsuppleant,
hvilket blev enstemmigt vedtaget.


9. Eventuelt.
 / Der blev talt om flere emner. Bl.a. ønsket om en hjertestarter i Café Caféen. Var det en god eller dårlig idé - meningerne var delte.
Også miljøet kom op, er vi stadig miljøbevidste i Vangede - eller var vi sakket agterud i forhold til de andre bydele i Gentofte Kommune - hvor miljøet blev prioriteret højt lige nu.
Formanden ønskede forslag til nye miljø aktiviteter, foreningen havde nogle bundne midler til dette formål.

Afslutning på generalforsamlingen.

Bestyrelsen pr. april 2019:
Formand:
Allan Andersen
Næstformand:
Ulrik Smith
Kasserer:
Peter Hegelund
Medlemmer:
Aksel Kjellerup
Bent Arper Jensen
Gitte Terndrup
Leif Erritsø
Suppleanter:
Mette Panton
Egil Rindorf
Bettina Maria Trab