Uofficielle notater (gul skrift) fra Vangedes Venner ordinær generalforsamling 2019

(Onsdag d. 10. april 2019, kl. 19.00 i Café Caféen)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
 / Freddy Svitring bev enstemmigt valgt til ordstyrer.
2. Valg af stemmeudvalg.
 / Stemmeudvalget blev enstemmigt valgt.
3. Beretning fra bestyrelsen.
 / Formand Allan Andersen aflagde beretningen,
som blev enstemmigt godkendt.

4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab samt budget til godkendelse.
 / Kasserer Peter Hegelund fremlagde regnskab og næste års budget.
Foreningens økonomi har det godt og fremlæggelsen blev enstemmigt godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent.
 / Kontigentet blev enstemmigt sat til 0 kr.

6. Behandling af indkomne forslag.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftlig til: vangedesvenner@gmail.com
- eller Snogegårdsvej 49, 2820 Gentofte,
senest den 27. marts. 2019.
 / Der var indkommet èt forslag: Kan foreningen Vangedes Venner modtage midler fra en (endnu ikke eksisterende) støtteforening?
Det var Egil Rindorf, der fremlagde spørgsmålet, som derefter blev livligt debatteret.
Efter en hårfin afstemning, blev man enige om at nedsætte et uvildigt udvalg, som kunne vurdere idéen.


7. Opstilling af kandidater til:
a. Posten som foreningens formand:
 Allan Andersen er villig til genvalg.
 / Allan Andersen blev enstemmigt valgt.
b. Øvrige bestyrelsesposter:
 Aksel Kjellerup,
 Bettina Maria Trab
 Gitte Terndrup
 - alle er villige til genvalg.
 / Bettina Maria Trab ønskede at forlade sin bestyrelsespost og fortsætte som suppleant.
Det blev derfor foreslået, at Bent Arper Jensen forlod jobbet som revisorsuppleant og i stedet blev medlem af bestyrelsen.
Aksel Kjellerup, Gitte Terndrup og Bent Arper Jensen blev enstemmigt valgt.


c. Suppleanter:
 Mette Panton og Egil Rindorf
 - begge er villige til genvalg.
 / Mette Panton, Egil Rindorf og Bettina Maria Trab blev enstemmigt valgt.


Fortsættes